1

Cascade wordt De Deeluitgeverij

Pers 4 september 2019

Eind april 2019 transformeerde het voormalige Cascade zich tot De Deeluitgeverij. De uitgeverij geeft eigen titels uit, maar biedt ook ondersteunende diensten aan andere uitgevers. In een interview geeft zaakvoerder Kristine Ooms inkijk in de plannen van De Deeluitgeverij. 

We ontmoetten Kristine Ooms van De Deeluitgeverij net een jaar nadat Audax aankondigde dat het uitgeverij Cascade verkocht aan DPG Media (toen nog De Persgroep Publishing). Onder andere Primo en Eos kwamen op die manier bij DPG terecht, maar ook het wielermagazine Bahamontes, Motoren & Toerisme en het jongerenmagazine For Girls Only verhuisden mee. Voor ex-Cascade uitgaven bleek het echter moeilijk om een geschikte plek te vinden in de strategie. De titels mikken niet op een breed publiek, maar willen zowel in print als digitaal een niche aanspreken. Zo ontstond De Deeluitgeverij, dat enerzijds eigen titels uitgeeft (Motoren & Toerisme en For Girls Only) anderzijds diensten aanbiedt aan andere uitgevers.

Via de ondersteunende activiteit zal De Deeluitgeverij ook de uitgave van Eos Wetenschap, Eos Specials en Psyche & Brein verzorgen. Dat de Eos-titels en bijhorende websites geen eigen uitgave zijn, heeft alles te maken met de oprichting van de vzw Eos Wetenschap. Die vzw zal via een vijfjarenconvenant met de Vlaamse overheid meehelpen om de Vlaamse wetenschapsagenda uit te rollen en het evidence based denken in Vlaanderen te versterken. Voor de buitenwereld een evidente structuur beseft ook Kristine Ooms.

De nieuwe structuur van De Deeluitgeverij is niet voor iedereen even duidelijk. Waarom hebben jullie bijvoorbeeld EOS ondergebracht in een aparte vzw?

Kristine Ooms: “Om De Deeluitgeverij een goede structuur te geven, hebben we twee wegen bewandeld. Alles wat te maken heeft met wetenschap, hebben we in een vzw ondergebracht. Op die manier konden we een convenant aangaan de overheid. De overheid zag in ons een goede partner om de versnippering rond wetenschap tegen te gaan, maar kon ons daarin niet steunen zolang we een commercieel bedrijf waren. De vzw Eos Wetenschap vormde een goede oplossing en bood ons de kans om een doorstart te maken.”

Daarnaast geven jullie eigen titels uit, zoals Motoren & Toerisme, en bieden jullie ondersteunende activiteiten. Wat betekent dat precies?

Kristine Ooms: “De naam van onze uitgeverij verwijst naar de ambitie om kennis te delen. Al de kennis die wij voor onze eigen titels hebben ontwikkeld, kunnen we ook aan andere uitgevers aanbieden. Dat kan gaan van kantoorruimte, infrastructuur, over communicatie tot reclamewerving.”

En jullie werken ook voor Imapress Inkoop?

Kristine Ooms: “Klopt. Voor de verkoop waren Cascade en Imapress zusterbedrijven. Op dit moment spitst de relatie zich toe op ondersteuning van dit nieuwe initiatief van Imapress. We staan in voor de communicatie en de promotie van het nieuwe initiatief. Het wordt een uitdaging om ervoor te zorgen dat de informatie over inkoopacties op een gepersonaliseerde manier de winkeliers bereikt.”

Dat betekent ook data verzamelen en verwerken?

Kristine Ooms: “Inderdaad, die data zullen helpen om de winkeliers die kopen bij Imapress een zo goed mogelijke service te bieden. Imapress is daar zeer bescheiden over, maar heeft altijd de reputatie gehad een zeer bereikbare en toegankelijke distributeur te zijn. Het zou mooi zijn als Imapress een soort van club zou kunnen vormen van dagbladhandelaars die voldoening krijgen omdat ze hun winkel rendabeler kunnen maken. De communicatie vinden wij daarin een niet onbelangrijk element. Daarmee kan je aangeven hoe het project evolueert en kan je aantonen dat er echt iets aan het bewegen is.”

Hoe strookt dat met jullie visie op de toekomst van magazines?

Kristine Ooms: “Print zal nooit verdwijnen uit de krantenwinkels, maar het zal evolueren tot een onderdeel van het totaalassortiment dat je als goede buurtwinkel kan ontwikkelen. Daar kan onze communicatie een rol spelen, want het is een stap die veel interactie met de winkels vereist.”

Imapress denkt ook na over een ander model voor de persdistributie. Geloven jullie in bijvoorbeeld in inkoopacties voor pers en retourloos leveren?

Kristine Ooms: Uitgevers zullen op een andere manier moeten werken. Vroeger was de krantenwinkel voor alle uitgevers hét kanaal bij uitstek. De winkels zullen altijd belangrijk blijven als ze een nieuwe rol vinden en als ze die rol ook ten volle gaan benutten. Uitgevers van hun kant zullen moeten afstappen van het pushen van hoge oplages. Dat is noch voor de winkels, noch voor kleinere uitgevers een goede zaak.”

Tot slot, blijft de distributie van de titels van De Deeluitgeverij in handen van AMP?

Kristine Ooms: “Ja, die titels hebben een samenwerkingsovereenkomst met AMP en die blijft tot nader order gelden.”(wt)