1

DPG Media wil doorleveren verder uitbouwen

Pers 4 juni 2019

In 2016 zette DPG Media, toen nog De Persgroep Publishing, de eerste stappen in de richting van een systeem van doorleveren. In 2019 leverden 125 persverkopers door aan 330 doorleverpunten. Tijd voor een balans.

Het doorleversysteem van DPG Media betekent dat persverkopers de kranten en magazines die een distributeur hen levert op hun beurt gaan verdelen naar andere verkooppunten. De doorleverpunten bieden normaal gezien geen pers aan, maar hebben een publiek dat wel interesse heeft in een persaanbod.

Commissie van 10%

doorleveren

Steve Desmet – Sales Manager Losse Verkoop DPG Media

Wanneer een krantenwinkel een doorleverpunt levert, dan sluiten uitgever, doorleveraar en doorleverpunt vooraf samen een overeenkomst af. De doorleverende krantenwinkel behoudt zijn eigen marge op de verkoop in het doorleverpunt. Bij de facturatie aan het doorleverpunt (vaak maandelijks) wordt een commissie van 10% afgehouden van de factuur (tussen krantenwinkel en doorleverpunt). De krantenwinkel bezorgt een duplicaat van die factuur aan DPG Media dat na controle de afgestane 10% terugstort aan de krantenwinkel.

“We zien het als een manier om de persverkopers te ondersteunen in ruil voor de exclusiviteit die ze ons bieden, want ze leveren enkel titels van DPG Media door”, aldus sales manager Steve Desmet.

Dagbladhandelaars en rondemannen

Het nieuwe doorleversysteem werd de afgelopen jaren bewust stilgehouden.

“We hebben inderdaad lang achter de schermen gewerkt om het doorleversysteem rustig te laten groeien. Daarnaast wouden we ook duidelijke afspraken met AMP. En die zijn er vandaag. Vandaag werken we met 125 verkopers die minstens één doorleverpunt hebben. Samen bedienen zij 330 doorleverpunten, waarvan 99% in Vlaanderen. Van de doorleveraars is 95% een zelfstandige dagbladhandelaar of rondeman.”

Variabel doorleveren

Gaandeweg heeft DPG Media de nodige variatie ingebouwd in het systeem van doorleveren. Je kan als winkelier kranten en magazines doorleveren, maar ook opteren voor enkel magazines of voor een combinatie van magazines en weekendkranten.

Extra doorleveraars gezocht

Vandaag zet DPG Media stappen om het bereik van het systeem uit te breiden. Dat betekent: meer persverkopers en meer doorleverpunten betrekken. DPG Media bewerkt nu heel Vlaanderen.

“We zitten geografisch vrij gelijk gespreid”, beoordeelt Steve Desmet. “Maar de meerderheid van de 330 doorleverpunten zijn structureel. Het gaat om bakkers, tuincentra, rusthuizen, broodjeszaken, enzovoort. We sluiten per definitie niemand uit, al moet het vooral traffic opleveren en een meerwaarde hebben voor de dagbladhandelaar.”

DPG Media gaat actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor doorlevering. Desmet maakt er dan ook geen geheim van dat de DPG Media actief op zoek is naar geïnteresseerde persverkopers.

“We zien een grote vijver aan opportuniteiten en waken erover dat de huidige verkooppunten een volume doorleveren dat ze aankunnen. Onze grootste doorleveraar bedient 28 punten, maar dat is niet voor iedereen weggelegd, beseffen we. Vaak zien we reeds vanaf 2 à 3 doorleverpunten dat het een omzetstijging genereert voor de krantenwinkel. En dat is uiteindelijk wat we willen bereiken!”