1

Hernieuwen F2-vergunning sportweddenschappen sinds 10 december onmogelijk

Kansspelen 0 reacties 10 december 2021

De Kansspelcommissie kan sinds 10 december geen aanvragen meer behandelen voor een nieuwe of hernieuwde F2-vergunning. Dat blijkt uit een informatieve nota van de Kansspelcommissie. Voor dagbladhandels die binnenkort hun driejaarlijkse vergunning moeten hernieuwen, dringt zich een probleem op.

Op 30 november verscheen in het Belgisch Staatsblad een niet onbelangrijke wijziging op artikel 43 van de Kansspelwet. Dat artikel gaat dieper in op het aanbieden van sportweddenschappen in krantenwinkels en omschrijft de weddenschappen op sportevenementen en op paardenwedrennen als een “strikt omschreven nevenactiviteit”. Dat sportweddenschappen een nevenactiviteit zijn in de krantenwinkel geldt op die manier als een voorwaarde om als dagbladhandelaar aanspraak te kunnen maken op een vergunning klasse F2. Die welbekende F2-licentie is een must om de sportweddenschappen te mogen aanbieden en is beperkt tot hernieuwbare periodes van drie jaar.

De (nog) niet strikt omschreven nevenactiviteit

De Kansspelcommissie behandelt de aanvragen voor nieuwe vergunningen en voor de hernieuwingen, maar laat in haar nota weten dat dit sinds 10 december onmogelijk geworden is. Als verklaring wijst ze naar de inwerkingtreding van het aangepaste artikel 43 uit de Kansspelwet. Dat artikel laat immers duidelijk verstaan dat het wachten is op een nieuw wetgevend initiatief om te bepalen wat nu precies een nevenactiviteit is en wat niet. “De Koning bepaalt de omschrijving van de nevenactiviteit en de nadere voorwaarden die de dagbladhandelaars moeten naleven voor de aanneming van deze weddenschappen”, zo staat te lezen in artikel 43.

On hold

Tot op het moment dat de wetgever de knoop rond een definitie van die nevenactiviteit doorhakt, acht de Kansspelcommissie het onmogelijk om nog F2-dossiers te behandelen. “Aangezien de wettelijke bepaling wordt gewijzigd en de nadruk wordt gelegd op de strikt omschreven nevenactiviteit die door de Koning moet worden bepaald, is het niet langer mogelijk voor de Kansspelcommissie om, vanaf 10 december 2021 en in afwachting van dergelijk koninklijk besluit, nieuwe vergunningen of hernieuwingen van vergunningen voor dagbladhandelaars te behandelen”, laat de Kansspelcommissie weten.

Driejaarlijkse hernieuwingen in het gedrang

Voor dagbladhandels die van plan zijn om met sportweddenschappen te starten, dient zich altijd een wachttijd aan voor de goedkeuring van de F2-licentie. Het grootste probleem van de afgekondigde stop situeert zich bij de krantenwinkels die na 10 december hun vergunning dienen te hernieuwen. Winkels die in dat geval zijn, beschikken in afwachting van een meer heldere definitie van het begrip ‘nevenactiviteit’ niet langer over de toelating om sportweddenschappen in hun winkel aan te bieden. Ook de Kansspelcommissie lijkt zich daarvan bewust. “De Kansspelcommissie heeft er bij de Regering op aangedrongen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen”, besluit de nota.

Het ontbreken van een duidelijke omschrijving sluit aan bij de oproep die Radar deed om meer helder te definiëren wat de definitie van een krantenwinkel is. Ons artikel daarover kan u hier lezen.

 

0 reacties
Disclaimer Reacties

Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.