1

Nationale Loterij kondigt pakket maatregelen aan

Corona 26 maart 2020

In samenspraak met de beroepsfederaties heeft de Nationale Loterij een reeks van zeven maatregelen aangekondigd om de dagbladhandels tijdens de Corona-crisis te ondersteunen. Zo keert ze tijdelijk wel een commissie uit op de drempelwaarde, ontvangt elke winkel 50 euro forfaitaire tussenkomst en voert ze de wekelijkse domiciliëring op vrijdag in plaats van op woensdag uit. Een overzicht.

“Beste partner, je bent belangrijk voor de Nationale Loterij”, zo opent het persbericht dat de Nationale Loterij samen met de betrokken beroepsfederaties vandaag om 16u de wereld heeft ingestuurd. Concreet werkten de Nationale Loterij, UNIZO Kenniscentrum Dagbladhandel, VFP, Perstablo en Prodipresse samen een pakket van maatregelen uit om krantenwinkels te ondersteunen in de vele uitdagingen waarmee de Corona-crisis hen momenteel confronteert.

“We worden momenteel met z’n allen zowel privé als professioneel heel zwaar geïmpacteerd door de Corona situatie”, schrijft De Nationale Loterij. “Vanuit de Nationale Loterij vinden we het dan ook heel belangrijk jou, als krantenwinkel, te ondersteunen in deze uitdagende tijden. Wij hopen dat dit pakket je helpt in deze moeilijke periode.”

In totaal gaat het om een pakket met zeven maatregelen.

Wekelijkse domiciliëring op vrijdag in plaats van woensdag

Heel wat consumenten betalen nu met kaart. De verwerking van deze transacties neemt, in vergelijking met cashbetalingen, wat meer tijd alvorens de bedragen op de bankrekening worden gestort. Daarom zal de wekelijkse domiciliëring van de Nationale Loterij, tot het eind van de COVID-19-situatie, op vrijdag in plaats van op woensdag, worden doorgevoerd. Dankzij deze maatregel hebben winkeliers twee dagen meer tijd om hun bankrekening voldoende te spijzen alvorens de domiciliëring wordt geïnd. Deze maatregel wordt ingevoerd voor de facturatie van volgende week.

Affiche met te respecteren maatregelen

Om winkels, personeel en klanten maximaal te beschermen in deze uitzonderlijke en uitdagende situatie heeft de Nationale Loterij een affiche uitgewerkt. Deze geeft duidelijk de te respecteren maatregelen, waaraan iedereen die je winkel bezoekt, zich dient te houden, weer. Deze affiches ontvangen de dagbladhandels in twee verschillende formaten, hetgeen de plaatsing in jouw verkooppunt makkelijk maakt. De verdeling, door AMP, start morgen en zal doorgaan tot begin volgende week.

Tijdelijke actie “multi trekkingen” verlengd

De Nationale Loterij heeft ook beslist om de tijdelijke actie met EuroMillions en Lotto te verlengen tot zaterdag 2 mei. Bij die actie geeft het winkeliers 1 euro extra commissie per geregistreerd deelnameformulier voor vier opeenvolgende trekkingen of meer. “De voorbije week bleek dat heel wat winkels het driedubbel voordeel van deze actie sterk ondersteunden”, schrijft De Nationale Loterij. “Je ontvangt zelf als winkelier een extraatje, je verzekert je inkomsten door een hoger inzetbedrag en je verzekert de getrouwheid van je klanten.”

(UPDATE) Eind maart liet Arnaud Hermesse ons weten hoe de actie loopt. “De resultaten van de eerste actieweek waren veelbelovend met een stijging van +14,82% (+5.725) van de deelnames aan minstens 4 opeenvolgende trekkingen, ten opzichte van dezelfde periode in 2019”, zegt hij. “De tweede week van de actie stellen we echter een terugloop vast van 8.64%. Tot zover is deze actie het meest doeltreffend in de perssector. Tijdens de eerste actieweek hebben 57% van de pers-verkooppunten meer deelnames aan 4 of meer opeenvolgende trekkingen geregistreerd. In de tweede week waren dat er 43%.”

Commissie op de drempelwaarde

Winkeliers ontvangen normaal gezien op de eerste schijf van de wekelijkse omzet (bepaald door hun segment) geen commissie. De aldus niet uitbetaalde commissie wordt gebruikt om de verschillende tijdelijke acties van de Nationale Loterij te financieren. Gezien door de Corona situatie tijdelijke acties nu wat op een lager pitje draaien, werd beslist om de drempels uitzonderlijk en tijdelijk niet toe te passen. Concreet betekent dit dat de drempels vanaf volgende week tot zaterdag 2 mei niet toegepast worden.

Eenmalige forfaitaire tussenkomst van 50 euro

De Nationale Loterij voorziet ook in een “anti-Corona ondersteuning”. “Je neemt als winkelier ongetwijfeld heel wat maatregelen (aankoop handgels, handschoenen, plexi bescherming, …) om je winkel op een veilige manier te kunnen openhouden”, klinkt het. “De Nationale Loterij apprecieert dit heel sterk en erkent het sociale belang van het open zijn van je winkel. Daarom zijn we bereid je een éénmalige en forfaitaire tussenkomst van 50 euro toe te kennen, als deelname in de kosten die je maakte om in deze uitdagende tijden, je zaak op een veilige manier verder te doen draaien.” De voorwaarden om van deze tussenkomst te kunnen genieten, worden later toegelicht, via een apart schrijven dat de Nationale Loterij momenteel uitwerkt.

Voorlopig geen mystery shopping

Mystery shoppers hoef je voorlopig niet in de krantenwinkel te verwachten. De Nationale Loterij annuleert de in april voorziene ronde mystery shopping. “Gezien de tijden, voor jou als winkelier, zeer uitdagend zijn, en het aantal bezoekers in heel wat zaken is gedaald, werd geoordeeld dat het op dit moment niet opportuun is om de voorziene mystery shopping campagne te laten doorgaan”, laat de Nationale Loterij weten. “De bruikbare ruimte in je winkel is vandaag een kritische parameter voor jou en je klanten die wij bewust niet wensen te gebruiken voor een mystery shopper.”

Retours krasbiljetten

Tussen nu en eind juni voorziet de Nationale Loterij een aantal krasbiljetten uit de markt te halen. De financiële afhandeling schuift ze op. “Om de winkels te ondersteunen, werd beslist dat de financiële afhandeling daarvan later dan normaal zal gebeuren. Dit geeft de winkels in deze moeilijke tijden wat meer financiële marge”, besluit de Nationale Loterij.