1

Vanaf wanneer moet je winst van extra trekkingen uitbetalen?

Kansspelen 4 september 2019

Voor zowel EuroMillions als Lotto organiseert de Nationale Loterij wekelijks extra trekkingen die deelnemers in staat stellen om 500 euro te winnen. Dat zorgt elke week in totaal voor 1.200 extra winnaars, maar moet je die bedragen ook echt kunnen uitbetalen? En verlies je een deel van je commissie als dat niet lukt?

Elke week winnen mensen een mooie som van 500 euro dankzij My Bonus en Lucky Lotto Code, extra trekkingen gekoppeld aan de deelname aan EuroMillions en Lotto-trekking. Een deelname aan My Bonus maakt voor de volle 100% deel uit van het spel EuroMillions. Dankzij de My Bonus-code winnen in België iedere week 600 spelers 500 euro. Meerdere keren per jaar strijken duizenden spelers 10 euro op, eveneens via My Bonus. Wanneer een speler dus niet tot de winnaars behoort van EuroMillions zelf, dan kan hij toch iets winnen met zijn My Bonus-code.

My Bonus-codes

Wie Euro Millions speelt, kan automatisch deelnemen aan My Bonus. Voor elke EuroMillions-spelcombinatie ter waarde van 2,50 euro waarvoor een speler inzet, ontvangt hij één unieke My Bonus-code. Vier EuroMillions-combinaties leveren hem dus vier My Bonus-codes op. Een My Bonus-code bestaat uit vier letters, gevolgd door vijf cijfers. Elke code begint met een “B” (voor België). Wanneer een speler meerdere EuroMillions-combinaties speelt, ontvangt hij zijn codes in de vorm van een reeks, bijvoorbeeld de reeks “BBBD01524, BBBD01525, BBBD01526 en BBBD01527”. Alle My Bonus-codes worden automatisch en op een totaal willekeurige wijze gecreëerd door het computersysteem van de Nationale Loterij. De speler kan ze dus niet kiezen.

De Lucky Lotto Code

De Nationale Loterij past eenzelfde techniek toe voor de Lotto-trekking. De Lucky Lotto Code zorgt elke week voor 600 extra winnaars naast de gewone Lotto-trekking en al deze winnaars krijgen ieder een bedrag van 500 euro. Om deel te nemen aan de Lucky Lotto Code-trekking, volstaat het dus om Lotto te spelen. Een Lucky Lotto Code bestaat uit de letter L, gevolgd door drie andere letters, die op hun beurt worden gevolgd door vijf cijfers. Elke Lucky Lotto Code wordt automatisch en op een volstrekt willekeurige manier gecreëerd door het computersysteem van de Nationale Loterij op het ogenblik waarop een speler zijn Lotto-speelticket laat registreren en worden op het speelticket vermeld. Een speler krijgt één code per Lotto-spelcombinatie van zes nummers en hij ontvangt zo veel Lucky Lotto Codes als het aantal Lotto-spelcombinaties dat hij laat registreren.

Concreet: wanneer hij inzet voor tien Lotto-spelcombinaties, dan krijgt hij een reeks van tien opeenvolgende Lucky Lotto Codes. Het is echter zo dat slechts twee van deze codes op zijn speelticket zullen verschijnen, namelijk de eerste code en de laatste code van zijn reeks van tien. Maar de speler heeft natuurlijk recht op alle tussenliggende codes. De Lucky Lotto Code-trekking wordt uitgevoerd door een erkend elektronisch systeem, dat op een volledig willekeurige wijze 300 codes uitloot uit alle codes die aan de bewuste trekking meedoen. Op die manier worden er 300 winnaars per trekking gegarandeerd.

Checken of je wint

Zowel de Lucky Lotto Code als My Bonus betekenen een bijkomende kans voor de Lotto- en EuroMillions-spelers, en dus meteen een stimulans om te spelen. Beide “codes” zorgen ook voor een sterkere mond-tot-mond-reclame in verband met de bedragen die met Lotto en EuroMillions zelf kunnen worden gewonnen.

Er lopen echter verscheidene berichten binnen van winkeliers die klanten over de vloer kregen die zich niet bewust waren van de 500 euro die hen te beurt was gevallen.

“Ik heb al regelmatig een winnaar in mijn zaak gehad”, zegt Eveline Dierings van De Nieuwsbron in Maldegem. “De mensen weten zelden dat ze gewonnen hebben. Laten we zeggen dat 98% niet op de hoogte is.”

Wanneer een speler EuroMillions of Lotto heeft gespeeld in een verkooppunt van de Nationale Loterij, kan hij zijn My Bonus-code of Lucky Lotto Code laten nakijken door de uitbater. Hij kan echter ook zelf de resultaten controleren via de “Wincheckr ” of via de module voor het nazicht van de My Bonus–codes en Lucky Lotto Code, die te vinden is op de website van de Nationale Loterij.

Uitbetalen gekoppeld aan de commissie

Winkeliers kregen echter ook spelers over de vloer die in andere winkels op een weigering tot uitbetaling botsten. De uitbetaling van winstbedragen is nochtans als een verplichting opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationale Loterij en haar verkooppunten. “Wanneer de Nationale Loterij op dat vlak tekortkomingen constateert, behoudt zij zich het recht voor om ten opzichte van een verkooppunt contractueel vastgelegde sancties te treffen”, reageert Chief Retail Officer Arnaud Hermesse. Het uitbetalen van 500 euro aan een My Bonus of Lucky Lotto-winnaar is met andere woorden verplicht.

“Wanneer een verkooppunt de instructies van de Nationale Loterij niet naleeft, kan de Nationale Loterij beslissen dat het betrokken verkooppunt geen dienstencommissie krijgt gedurende een periode van maximum dertien weken”, preciseert Arnaud Hermesse. “Ieder jaar opnieuw bepaalt de Nationale Loterij de toekenningsvoorwaarden van deze dienstencommissie. Ze deelt deze voorwaarden tijdig mee aan de verkooppunten via alle kanalen die zij zelf nuttig acht. Voorts beslist de Nationale Loterij ook over de controles die in het kader van de toekenning van de dienstencommissie worden verricht: het aantal controles, de manier waarop er zal worden gecontroleerd, en hoe vaak de controles zullen worden uitgevoerd.”

Geen geld in kas

Winkeliers maakten ook gewag van klanten die vertelden dat de vorige winkel onvoldoende geld in kas had om hen 500 euro uit te betalen. De verkooppunten die werken met een “GT1200”-terminal, zijn eigenlijk verplicht om winstbedragen uit te betalen tot 1.000 euro. Wanneer een winstbedrag hoger ligt dan 250 euro, krijgt de uitbater op zijn terminalscherm een bericht te lezen waarin hem wordt gevraagd of hij al dan niet in staat is om een dergelijk winstbedrag te betalen. Wanneer de uitbater onvoldoende geld in zijn kassa heeft, is hij verplicht om het speelticket/krasbiljet aan de speler terug te geven. Vervolgens dient de uitbater de speler te verzoeken om op een later tijdstip terug te komen, wanneer het verkooppunt wel voldoende geld in de kassa heeft. Marc Van der Cruyssen uit Oostakker:

“Het niet willen uitbetalen van winsten van in andere centra gespeelde formulieren lijkt mij onbegrijpelijk. Hoe willen dergelijke ‘handelaars’ dat deze spelers nog ooit naar hun zaak terugkeren.”

Anders bij hogere bedragen

Voor winstbedragen tussen 1.000 euro en 2.000 euro, mag een verkooppunt kiezen of het dergelijke sommen al of niet uitbetaalt, naargelang het voldoende geld in zijn kassa heeft. Wanneer het verkooppunt onvoldoende geld in zijn kassa heeft, dan is het verplicht om het speelticket / krasbiljet aan de speler terug te geven. Vervolgens dient het verkooppunt de speler te verzoeken om op een later tijdstip terug te komen, wanneer het wel voldoende geld in de kassa heeft. Je kan echter ook verwijzen naar een “Lottery Shop” van de Nationale Loterij, die zal zorgen voor de uitbetaling van het winstbedrag.

En nog anders bij een HandHeld-terminal

De verkooppunten die werken met een HandHeld-terminal, zijn verplicht om winstbedragen uit te betalen tot 250 euro. Bijgevolg moeten deze verkooppunten er altijd voor zorgen dat ze voldoende geld in hun kassa hebben, zodat ze de winstbedragen kunnen uitkeren van de spelen die hen worden voorgelegd. Voor winstbedragen tussen 250 euro en 2.000 euro, mag een verkooppunt kiezen of het dergelijke sommen al of niet uitbetaalt, naargelang het voldoende geld in zijn kassa heeft. Indien dit niet het geval is verzoekt het de speler om op een later moment terug te komen wanneer het wel voldoende geld in de kassa heeft of verwijst het net als bij de winkels met een GT1200 naar een Lottery Shop. (gr/wt)