1

Verliezen krantenwinkels recht om langer open te blijven?

De krantenwinkel 1 reacties 6 mei 2022

Als een nieuw wetsvoorstel aanvaard wordt dan verliezen krantenwinkels weldra hun uitzondering op de wet op de openingsuren. Die biedt krantenwinkels nu de mogelijkheid om voor 5u en na 20u geopend te zijn. Het voorstel van Les Engagés (het voormalige cdH) wil de huidige regels vervangen door een vergunningsaanvraag bij de gemeente.

De wet op de openingsuren dateert uit 2006 en bepaalt dat kleinhandels in principe mogen open zijn tussen 5u en 20u (of 21u op vrijdagen en dagen voor een feestdag). Bij de nachtwinkels geldt dat verbod voor 18u en na 7u en mits een gemeentelijke vergunning. Voor persverkopers bestaat een uitzondering: van zodra ze 50% van hun omzet halen uit de verkoop van kranten, tijdschriften, tabaksproducten, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij. Ook videotheken genieten van een uitzonderingsregeling.

Naar een vergunning voor openen na 20u?

Het nieuwe wetsvoorstel van Les Engagés (ex-cdH), ingediend door partijvoorzitter en Naams burgemeester Maxime Prévot, wil de regels voor krantenwinkels mee onder het systeem van de nachtwinkels brengen. In het wetsvoorstel verwijst Prévot uitdrukkelijk naar de schijndagbladhandels, die de wet op de openingsuren omzeilen om zeven dagen op zeven als ‘dagwinkel’ open te blijven. Als het voorstel wet wordt, dan zou dat betekenen dat ook krantenwinkels bij hun gemeente een vergunning dienen aan te vragen als ze vroeg wensen te openen openen of laat willen sluiten.

“Talrijke handelszaken omzeilen immers de reglementering door zich voor te doen als een tabakszaak, een krantenwinkel of een DVD-boetiek”, staat in het wetsvoorstel te lezen. “Aldus ontkomen zij niet alleen aan de verplichte sluitingsuren en aan de wekelijkse rustdag, maar ook – en vooral – onttrekken zij zich aan de verplichting om voorafgaandelijk een door het college van burgemeester en schepenen uitgereikte exploitatievergunning te verkrijgen en aan de eventuele sluitingsbevelen in geval van overtreding van het gemeentelijk reglement.”

Op vraag van de Waalse gemeenten

Het wetsvoorstel verwijst expliciet naar een analyse van de Union des villes et communes de Wallonie (de Waalse tegenhanger van de VVSG). Met de analyse in de hand pleit Prévot ervoor om de krantenwinkels (en videotheken) toe te voegen aan de handelszaken waarvan de vestiging en de exploitatie bij een gemeentelijk reglement kunnen worden geregeld.

“Zo zullen de gemeenten voortaan een specifieke reglementering kunnen aannemen voor handelszaken die zichzelf onder meer als dagbladhandel en als dvd-winkel voordoen, met de bedoeling ’s nachts te openen zonder aan dezelfde beperkingen als de nachtwinkels onderworpen te zijn en, bijgevolg, zonder dat de plaatselijke overheden de door hen veroorzaakte openbare overlast en verstoringen van de openbare orde doeltreffend kunnen beheersen.”

Toeristische centra

De redenering om de uitzondering op de openingsuren van de dagbladhandels een gemeentelijke bevoegdheid te maken, is op zich niet heel uitzonderlijk. Ook gemeenten of bepaalde delen van de gemeenten die als toeristisch centrum erkend zijn, mogen, net als badplaatsen, onder bepaalde voorwaarden afwijken van de wetgevingen die sluitingsuren, een wekelijkse rustdag en verplichte zondagsrust opleggen aan de kleinhandel.

Kind met het badwater?

Het nieuwe voorstel is wel een opvallende nieuwe stap in de zoektocht naar een heldere definitie van wat een krantenwinkel nu precies is. Het dit jaar gepubliceerde KB met de regels voor sportweddenschappen haakte ook al in op de openingsuren door het aannemen van weddenschappen te beperken tussen 6u en 20u. Daarmee was één van de belangrijke ‘producten’ die een dagbladhandel specifiek na 20u kan verkopen (denk aan live betting op sportwedstrijden) al weggevallen, al is het zeker niet het enige product waarvoor het ideaal is om de deuren na 20u open te houden. De vraag is dan ook of het nog nodig is om dagbladhandels die ter goeder trouw zijn een extra vergunningsplicht op te leggen om zo schijndagbladhandels tegen te gaan.

Maak uw standpunt kenbaar

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO ontving de vraag om over dit wetsvoorstel een advies te formuleren en stak zijn licht op bij de beroepsorganisaties. Die krijgen tot 11 mei de tijd om hun standpunt kenbaar te maken. VFP wenst dit te doen op basis van een bevraging. We roepen onze lezers dan ook warm op om de bevraging via onderstaande link in te vullen voor maandag 9 mei.

1 reacties
nieuwste oudste meest gestemd
Enamul haque

Een verplichte vergunning of oplegging van sluitingsuren kan een groot gevolge geven voor krantenwinkels. Tenzij er soepele voorwaarden komt bij vergunning aanvraag. Dat het ook niet onmogelijk gemaakt word om een vergunning te verkrijgen. Dat wel gebeurt is met kanspelen en gok automaten In iedere geval Dit zal een heel slechte voorstel zijn. Kans is groot dat er zelfs veel faillisementen gaan komen als deze van toepassing komt. Veel job die ook in gevaar komen. Dit zal ook zoiso ook voor een hinder zorgen bij leveringen van amp bij winkels die vroeg openen b.v voor 5:00 Tankstation en kranten winkels… Lees verder »

Disclaimer Reacties

Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.