1

VFP hamert op neutraliteit bij toekenning postpunten

VFP +
De krantenwinkel 0 reacties 16 juni 2022

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft VFP om inlichtingen gevraagd over de verkoop van Press Shop en Relay door bpost aan het gokbedrijf Golden Palace. VFP werkte een grondig advies uit dat u als geregistreerde lezer hier kan inkijken.

Eind januari was het een bommetje: bpost kondigde aan dat het de 170 krantenwinkels van Press Shop en Relay verkoopt aan het gokbedrijf Golden Palace. Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) voelde zich gepasseerd en ook de Nationale Loterij toonde weinig begrip voor het plan.

Even terug  naar 2016

In de nasleep van de aankondiging van de verkoop, ontving VFP van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een verzoek om inlichtingen. De concurrentiewaakhond had bpost immers voorwaarden opgelegd toen het in 2016 zelf de winkels van Press Shop en Relay overnam van LS Distribution (Lagardère). Dat gebeurde toen samen met de overname van AMP. Eén van de voorwaarden was dat bpost zijn eigen krantenwinkels niet mocht bevoordelen ten nadele van de onafhankelijke persverkooppunten. Press Shop- en Relay-winkels mochten bijvoorbeeld geen voordelige behandeling krijgen bij de persverdeling of bij de erkenning als postpunt. Die voorwaarden kwamen er mede na een consultatie van de marktpartijen, waaronder VFP.

BMA raadpleegt VFP

In de aanloop naar een mogelijke verkoop aan Golden Palace vroeg bpost op 25 mei aan de BMA om die voorwaarden op te heffen. De BMA besliste daarop om de marktactoren opnieuw te consulteren. Opnieuw werd hierbij ook gepolst naar de reactie van VFP. Met name vraagt de BMA welke gevolgen een eventuele opheffing van de hierboven vermelde voorwaarden zou hebben op de concurrentiepositie van de onafhankelijke dagbladhandelaar.

Geen fundamenteel probleem voor de persdistributie

Op de nieuwe vraag van de BMA antwoordde VFP intussen in twee delen. Het eerste antwoord ging over de voorwaarde die moet verhinderen dat AMP de krantenwinkels van Press Shop en Relay voordelig zou behandelen bij de persdistributie. VFP antwoordde dat de voorwaarde die bpost opgelegd kreeg, eigenlijk niet meer terzake doet: als bpost geen eigenaar meer is van Press Shop en Relay, is een voordelige behandeling minder te vrezen. VFP liet de BMA wel verstaan dat het niet verstandig zou zijn om die voorwaarde al op te heffen alvorens de verkoop aan Golden Palace volledig gefinaliseerd is. Voorts merkt VFP op dat bpost in het kader van de verkoop uiteraard geen toezeggingen kan doen ten aanzien van Golden Palace om de Press Shop en Relay verkooppunten op enige manier te bevoordelen ten opzichte van de onafhankelijke persverkooppunten.

Blijven waken over de neutraliteit bij de erkenning van postpunten

Die redenering kan je echter slechts voor een deel doortrekken als het gaat om de postpunten. In de voorwaarde die de BMA destijds heeft opgelegd wordt immers gesteld dat bpost in alle omstandigheden “de objectiviteit en neutraliteit van de procedure voor de selectie van Postpunten [dient] te garanderen”. Volgens VFP moet die verplichting uiteraard ook blijven gelden na de verkoop van Press Shop en Relay aan Golden Palace.

“In het kader van de verkoop dient er overigens wel over te worden gewaakt dat bpost NV geen toezeggingen doet ten aanzien van Golden Palace om de verkooppunten van Ubiway Retail NV op enige manier te bevoordelen ten opzichte van andere verkooppunten”, aldus VFP.

Dit artikel is exclusief voor geregistreerde lezers

Log in om dit artikel te lezen of registreer je hieronder.

0 reacties
Disclaimer Reacties

Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. Persradar verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. Persradar en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.