1

VFP vraagt tussenkomst in onderzoek concurrentievervalsing sigarettenfabrikanten

Rookwaren 0 reacties 19 november 2021

VFP heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) om een tussenkomst gevraagd in het onderzoek over mogelijke prijsafspraken tussen Philip Morris, BAT, JTI en Imperial Brands. Met de tussenkomst wil VFP de BMA vragen om na te gaan of het viertal via onderlinge afspraken de winstmarge van de krantenwinkels heeft afgeroomd.

Begin oktober liet de BMA weten dat het een onderzoek voert naar mededingingsbeperkende praktijken van vier sigarettenfabrikanten. De vier zouden via de groothandels herhaaldelijk informatie hebben uitgewisseld over hun toekomstige prijzen. VFP zag naar aanleiding van dit onderzoek een mogelijk verband tussen deze prijsafspraken en de margeverlaging die optreedt telkens de overheid een accijnsverhoging op rookwaren doorvoert. Het zou in dat kader interessant zijn om te weten te komen of de sigarettenfabrikanten via onderlinge afspraken het effect van de opeenvolgende accijnsverhogingen op de vaste verkoopprijs milderen door de marges aan te passen.

Draagvlak bij de winkeliers

Om in te schatten of VFP extra informatie over de dalende marges bij accijnsverhogingen zou toevoegen aan het proceduredossier, vroeg de federatie via een online enquête het advies van de krantenwinkels. De resultaten van die bevraging toonden aan dat er een duidelijk draagvlak voor deze tussenkomst bestaat bij de dagbladhandelaars. Van de in totaal 251 deelnemers gaf 98,8% aan het belangrijk te vinden dat de BMA onderzoekt of eventuele prijsafspraken de marge op rookwaren voor krantenwinkels hebben verlaagd. Parallel daarmee zei overigens ook 95,2% van de respondenten dat de marge op rookwaren in hun winkel al jaren terugloopt.


Word lid en help zo VFP om dit mechanisme te stoppen!

Ook u kan helpen om het systeem te stoppen waarbij elke accijnsverhoging de marge van de krantenwinkels doet dalen. VFP reserveert voor haar tussenkomst bij de BMA een aanzienlijke som uit het budget van 2022. Hoe meer winkels zich via een lidmaatschap aansluiten bij VFP, hoe groter de slagkracht van de federatie om dit schadelijk margemechanisme een halt toe te roepen.

Om lid te worden, kan u nog tot eind dit jaar gebruik maken van het gunsttarief dat VFP dit najaar lanceerde. Nog tot eind december kan u lid worden of een bestaand lidmaatschap hernieuwen aan de gunstige prijs van 50 euro (voor het jaar 2022). Uw lidmaatschap geldt vanaf de overschrijving via:

(IBAN) BE13 3101 1284 5139 – (BIC) BBRUBEBB –

Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP) – Ruggeveldlaan 524 – 2100 Deurne

Mededeling: naam + e-mailadres

Mechanisme stoppen

Dat de winkels in de eerste plaats het mechanisme van de margeverlaging bij accijnsverhogingen willen stoppen, kwam overigens ook in de enquête duidelijk naar voor. De bevraging peilde naar de verwachtingen over de tussenkomst in dit onderzoek. De meeste krantenwinkels – iets meer dan de helft – wil in de eerste plaats dit mechanisme stoppen. Een boete voor de sigarettenfabrikanten (13,8%) of een schadevergoeding voor de gevolgen van de gemaakte prijsafspraken (35%) zijn iets minder prioritair.

Van prijscoördinatie naar margedaling

In de brief die VFP aan de BMA heeft bezorgd, legt de federatie de historiek bloot van de marge op de rookwaren. Het licht de omschakeling toe van een marge op de totale prijs naar het huidige net available systeem om uit te leggen waarom de fabrieksprijs (of ‘basisprijs’), vastgelegd door de sigarettenfabrikanten, zo bepalend is voor de marge van klein- en groothandel. Met cijfers uit het hierboven aangehaalde onderzoek staaft VFP vervolgens waarom het vermoedt dat enige prijscoördinatie ten grondslag ligt van de margedalingen.

De volledige brief publiceren we in onze volgende editie van het magazine Radar. Intussen wacht VFP op een antwoord van de BMA over mogelijke verdere stappen in deze procedure.

0 reacties
Disclaimer Reacties

Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. Persradar verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. Persradar en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.