1
stdClass Object ( [error] => stdClass Object ( [message] => (#10) This endpoint requires the 'pages_read_user_content' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details. [type] => OAuthException [code] => 10 [fbtrace_id] => AtNU988j3X1KArZ3R0QmK_u ) )

Welke impact heeft de nieuwe accijnsverhoging op uw marge?

Rookwaren 26 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 voert de federale regering een nieuwe verhoging door van de accijns op rookwaren. Ook de komende jaren zal dat het geval zijn. Met de eerste accijnsverhoging in aantocht, gingen we na wat dat kan betekenen voor de marge van de dagbladhandels.

Om roken verder te ontraden, plant de regering De Croo een reeks van accijnsverhoging in alle nog resterende maanden van deze legislatuur. Het cijfer dat al het vaakst opdook in de media is dat van een pakje sigaretten. Voor een pakje met 20 sigaretten betaalt een roker vanaf volgend jaar 7,5 euro in plaats van 6,8 euro. Een stijging met zo’n 10% dus. Een pakje met 50 gram roltabak zal vanaf 2021 11,17 euro kosten. Voorheen was dat nog 9,7 euro.

Vier opeenvolgende accijnsverhogingen

De programmawet die minister van Financiën Vincent Van Peteghem indiende in de Kamer, vermeldt dat ook in 2022, 2023 en 2024 een accijnsverhoging op het programma staat. “De verhoging van de accijnzen kadert in het proactieve beleid van de regering om de aantrekkingskracht van tabaksconsumptie te ontmoedigen”, liet Van Peteghem daarover optekenen in een persbericht. De opeenvolging van accijnsverhogingen is voor de krantenwinkels niets nieuws onder de zon. Ook de voorbije jaren voerden de federale regeringen zeer frequente verhogingen door. Duurdere sigaretten zouden in principe een dubbele winst moeten opleveren: het roken wordt ontraden en de winkelier verdient per duurder verkocht pakje meer. In eerdere berichten legden we al uit hoe de margestructuren ervoor zorgen dat die accijnsverhoging zich niet automatisch doorvertaalt in een hogere marge. De procentuele marge zakt, wie goed uitkijkt en zijn referenties goed stuurt, kan voor bepaalde producten rekenen op een winststijging in absolute cijfers.

Fiscaal of commercieel?

Om in te schatten welke impact de nieuwe accijnsverhoging zal hebben, is het belangrijk om te weten of het hierom een fiscaal of een commerciële verhoging gaat. “Het betreft hier een zeer belangrijke accijnsverhoging”, zegt Patrick Van Vlierberghe, Directeur Belux van groothandel Lyfra. “Onder voorbehoud zou de verhoging van 1 januari voor sigaretten 15 euro/1000 stuks (specifieke accijns) bedragen. Voor roltabak gaat het om een stijging van 15 euro/kg (specifieke accijns). De minimumaccijns bedraagt 105% van de accijns op de gemiddelde gewogen kleinhandelsprijs (WAP).” Ook Erik Van Espen, Sales Director bij Conway, omschrijft de accijnsverhoging als “klassiek maar stevig”. “De accijnsverhoging gaat in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 maart 2021 moeten alle nieuwe accijnzen en prijzen in de markt zijn. De nieuwe fiscale code op de verpakking wordt AU”, preciseert hij.

Nieuwe prijzen begin januari

Hoe groot de impact van die getallen is voor de krantenwinkel blijft met andere woorden afwachten. Patrick Van Vlierberghe: “Zoals steeds zal de impact volledig en uitsluitend worden bepaald door de prijsverhoging die de industrie zal doorvoeren”, klinkt het. “Indien deze echter niet voldoende is om ofwel de impact in % op bandprijs en/of het impact op de korting in euro weg te werken, zal er voor de handel (groot- en kleinhandel) een impact zijn. Vermits er op heden geen enkele kijk is op de beoogde/geplande prijsverhogingen vanuit de industrie, is het onmogelijk een eventuele impact in te schatten. De eerste nieuwe prijzen verwachten we begin januari 2021.” Gezien de forse accijnsverhoging (en stijging van de minimumaccijnzen) zal ook de prijsverhoging aanzienlijk zijn maar (uiteraard) niet voldoende om geen impact te hebben op de procentuele korting, analyseert Erik Van Espen van zijn kant. “Momenteel hebben we nog geen prijslijsten maar korting dalingen van rond de +/- 0,80% zijn toch te verwachten. In euro zouden de klanten hetzelfde verdienen. Maar alles hangt af van de bandprijsevolutie van de diverse merken/fabrikanten.

De vraag naar de impact van de accijnsverhoging zorgde ook de voorbije jaren voor de nodige reacties. Hier leest u het artikel uit 2018 over het idee van de groothandel om te werken met een korting per referentie.