1

Harde roep om meer corona-steun voor de krantenwinkel

Corona 25 maart 2020

Veel krantenwinkels die open blijven tijdens de Corona-crisis zien hun omzet teruglopen en vrezen de gezondheidsrisico’s. Toch krijgen ze in ruil voor het opnemen van hun maatschappelijke taak weinig steun. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de roep om extra ondersteuning almaar luider klinkt. Wat zijn de mogelijke pistes voor extra steun?

Een vangnet voor wie toch wil sluiten

Krantenwinkels die toch vrijwillig willen sluiten, kunnen vandaag enkel rekenen op het uitgebreide overbruggingsrecht. Vanuit die vaststelling vertrokken deze week al enkele brieven richting de overheid.

Federatie Perstablo vroeg in een brief een tegemoetkoming voor dagbladhandelaars die vrijwillig sluiten. “Wij hopen dat een dergelijke premie het economisch overleven van onze collega-dagbladhandelaars kan verzekeren”, schrijft voorzitter Yannick Gyssens. “Een vrijwillige sluiting zonder financieel vangnet is voor bepaalde dagbladhandelaars geen optie, ook wanneer zo’n sluiting nodig is om de gezondheid van personeel of de economische gezondheid van de winkel te vrijwaren.” Perstablo kaart ook het verschil aan met andere sectoren, zoals de horeca. “Op moment van schrijven wordt een hinderpremie, zoals die voor andere zelfstandige beroepen van toepassing is, voor dagbladhandelaars niet toegekend”, aldus Gyssens. “Toch zien we dat horecazaken die premie wél krijgen, zelfs indien ze met een lever- of ophaalsysteem blijven werken.”

Een hinderpremie voor de eerste weekendsluiting

Een tweede brief die deze week vertrok, meer bepaald naar Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, was van de hand van Wilfried Vandenbroucke, onze ex-Radar columnist en moderator van de gesloten Facebookpagina Perswinkel 2.0. Hij legt uit hoe de perswinkels eerst verplicht sloten met uitzicht op een hinderpremie die drie zaterdagsluitingen zou compenseren. Toen de krantenwinkels vervolgens toch mochten openblijven, werd het oorverdovend stil over de compensatie voor de eerste sluitingszaterdag (14 maart).

Vandenbroucke vraagt in zijn brief aan Crevits heel specifiek naar een tegemoetkoming daarvoor. “Ik wil er u op wijzen dat wij persverkopers op last van de overheid effectief gesloten hebben op zaterdag 14 maart. Spreekt het dan niet vanzelf dat het geleden verlies ook daar vergoed wordt? Wij vragen u de op 12 maart voorziene hinderpremie van 2000 euro toch aan deze winkels toe te kennen. Dat de kwalificatie van “niet essentieel” naar “essentieel” werd gewijzigd, wellicht door toedoen van onze monopolistische handelspartners, werd op gemengde gevoelens onthaald en kan niet beletten dat ook onze beroepsgroep aanzienlijk lijdt onder deze crisis.”

Extra steun in de vorm van materiaal

Naast de financiële steun maakt ook praktische hulp de perswinkels duidelijk tevreden. Op Perswinkel 2.0 lazen we hoe de Stad Leuven op vraag van krantenwinkel Park info (van Wilfried Vandenbroucke) ook de plexi schermen leverde die de stad aan de apothekers had bezorgd. Collega Marc Van Der Cruyssen, eigenaar van een krantenwinkel in Oostakker, liet vervolgens weten dat BAT een nieuw (hoger) scherm voor zijn zaak komt leveren. Het is een indicatie dat leveranciers bereid zijn om hierover mee na te denken. Eerder had DPG Media in dit artikel aangegeven dat ze haar steun aan de winkels niet zozeer materieel ziet, maar wel steunt door via haar media het brede publiek te sensibiliseren. Veel winkeliers uitten ons echter ook hun onvrede met advertenties die persabonnementen promoten en melden dat je als lezer de krant op die manier veilig en hygiënisch in de bus krijgt.

Extra steun via de Nationale Loterij

Een laatste hangende piste om de krantenwinkels extra steun te bezorgen is de Nationale Loterij, dat als overheidsbedrijf daarvoor in een specifieke situatie zit. Meteen bij de aankondiging van de eerste weekendsluiting communiceerde de Nationale Loterij over de lancering van een tijdelijke actie met EuroMillions en Lotto. Het gaf winkeliers 1 euro extra commissie per geregistreerd deelnameformulier voor vier opeenvolgende trekkingen of meer.

De betrokken federaties traden bij de start van de crisis meteen in dialoog met de Nationale Loterij. Met vereende krachten bekijken UNIZO Kenniscentrum Dagbladhandel, VFP en Perstablo welke concrete maatregelen verder mogelijk zijn. Door met één stem te spreken in de richting van de Nationale Loterij en van de overheid, willen ze een zo goed mogelijk resultaat voor de hele sector bekomen. We hopen hierover zo snel mogelijk verder te kunnen berichten.