1

Nieuwe persconcessie zit in hoge tijdsnood

Pers 2 reacties 9 februari 2021

Nog tot eind 2022 ontvangt bpost staatssteun voor het bussen van de persabonnementen. Januari 2023 lijkt nog veraf, maar nu al is duidelijk dat de federale regering in tijdsnood zit bij het invoeren van een nieuwe persconcessie. VFP liet in dat kader weten dat ook de losse verkoop recht heeft op een deel van de middelen die de Belgische Staat ter beschikking stelt.

De vraag of bpost nog staatssteun dient te ontvangen voor het verdelen van persabonnementen ligt uiterst gevoelig in de Wetstraat. In bijna elke politieke partij gingen stemmen op die vraagtekens plaatsten bij het krantencontract. Voormalig minister van Economie Kris Peeters vroeg advies over de concessie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bpost zelf schermde met de duizenden jobs die verbonden zijn aan de concessie. Om maar te zeggen: het contract voor de kranten ligt politiek zeer gevoelig.

Rond de hete brij draaien

Daarom heeft de persconcessie momenteel veel weg van een hete brij waar de federale regering blijft ronddraaien. Normaal gezien liep de steun aan bpost tot eind 2020, maar eind 2019 liet de ministerraad al weten dat bpost kon verder werken tot eind 2022. Dat lijkt nog veraf, maar een blik op de te nemen stappen toont dat de overheid nu al in hoge tijdsnood verkeert. Eerst en vooral moet de regering de criteria voor een openbare aanbesteding bepalen, die aanbesteding uitschrijven, kandidaten de kans bieden om deel te nemen, de dossiers beoordelen en een winnaar selecteren. Last but not least moet ook Europa zijn zeg doen. Onze regering zal het contract tijdig moeten aanmelden bij de Europese Commissie, zodat zij kan nagaan of het nieuwe contract overeenstemt met de regels inzake staatssteun. Voor de federale regering is het met andere woorden al even voorbij vijf voor twaalf.

Ook losse verkoop verdient subsidies

Om alsnog de deadline te halen, moet minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (MR) eerst de criteria bepalen voor de nieuwe openbare aanbesteding. Omdat VFP verwacht dat dit op korte termijn zal gebeuren, schreef het minister Dermagne een open brief. Daarin legt VFP uit waarom het kanaal van de losse verkoop naar analogie met de persabonnementen moet beschouwd worden als een ‘Dienst van Algemeen Economisch Belang’ (DAEB). De distributie naar de krantenwinkels maakt vanuit die optiek aanspraak op de middelen die de Belgische Staat ter beschikking stelt. VFP nodigt de minister uit om op een constructieve manier mee te werken aan een nieuw kader dat een gelijk speelveld waarborgt voor alle betrokken actoren.

De open brief kan u hier integraal nalezen.

2 reacties
nieuwste oudste meest gestemd
Fang Wang

Die duizenden jobs die verloren zouden gaan volgens de post is relatief. Bpost besteedt dit uit aan onderaannemers die dan op hun beurt mensen (aannemen) die dit doen. De meeste die ik de kranten zie ronddragen zijn mensen die zelfs nog geen woord Nederlands spreken, enkel Pools, Roemeens en Bulgaars. Dan vraag ik mij af of die allemaal officieel ingeschreven zijn en ook belasting betalen, of zijn dit zwarte bijverdiensten?

Disclaimer Reacties

Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. Persradar verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. Persradar en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.