1

Overbruggingsrecht voor krantenwinkels: de officiële bevestiging

Corona 10 april 2020

Verschillende dagbladhandelaars signaleerden ons dat ze bot vingen bij het aanvragen van het Corona-overbruggingsrecht via hun sociaal verzekeringsfonds. Zo’n weigering gaat in tegen de officiële richtlijnen en de betrokken sociale verzekeringsfondsen bevestigden ons dat de dagbladhandelaars wel degelijk recht hebben op de premie voor de verplichte sluitingsdag van 14 maart. Voor winkeliers die op twijfel botsen, geven we hieronder de officiële communicatie weer van het ministerie van Zelfstandigen en KMO’s.

De officiële tekst gaat in op meerdere steunmaatregelen. We beperken ons hieronder voor de duidelijkheid echter tot de officiële tekst over de specifieke kwestie van het overbruggingsrecht. Voor een overzicht van alle maatregelen verwijzen we graag naar ons artikel over de steunmaatregelen.

 

Algemene FAQ – Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)?

Bron: FAQ Overbruggingsrecht & Bijdragen – 09/04/2020 – Ministerie van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’S, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

De sociale zekerheid van de zelfstandigen doet er alles aan opdat elke zelfstandige getroffen door de Covid-19-crisis terecht kan bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor een reeks steunmaatregelen:

1. U bent zelfstandige in hoofdberoep

Dit is de steun waar u op kan rekenen (…)

1.2 Vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)

Een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) wordt toegekend door het sociaal verzekeringsfonds aan de zelfstandigen op basis van vier types van impact:

1°      Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020
(gesloten restaurants en cafés, niet-voedingszaken,…)

2°      Elke zelfstandige die zijn activiteit moet beperken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020
(restaurants beperkt tot take away/levering, krantenwinkels (maart),…).

3°      Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn niet-dringende activiteiten gedurende 7 dagen onderbreekt (buiten de dringende (para)medische gevallen) (kinesisten, tandartsen, specialisten,…).

4°      Elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 7 dagen volledig onderbreekt
(door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende redenen van economische of organisatorische aard verbonden met Covid-19,…)

Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart en april 2020. De periode kan verlengd worden indien nodig.

Deze steun is bedoeld voor de zelfstandigen in hoofdberoep, met inbegrip van de starters en de meewerkende echtgenoten.

Het genot gedurende de maand van een ander vervangingsinkomen (ook in een beperkt aantal gevallen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vormt geen obstakel om te genieten van het crisis-overbruggingsrecht.  De zelfstandigen in ongeschiktheid die momenteel geen activiteit meer uitoefenen of een beperkte activiteit toegelaten door de adviserende arts, blijven volledig ten laste van de mutualiteit en kunnen dus geen aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht.

De aanvragen worden geregistreerd door het sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd formulier beschikbaar, ook op hun websites.

De betaling van de financiële uitkeringen voor een maand gebeuren uiterlijk in het begin van de volgende maand.

Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart en april 2020. De periode kan indien nodig worden verlengd.

 

2. U bent zelfstandige in bijberoep

2.2  De toekenning van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) aan de zelfstandigen in bijberoep

De zelfstandige in bijberoep die zijn activiteit door Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types van onderbreking: zie punt 1.2 hierboven) kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht onder de volgende bijkomende voorwaarden:

 

o   Als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 13.993,78 euro (en dus kwartaalbijdragen verschuldigd is van 717,18 euro (zonder kosten) zoals een zelfstandige hoofdberoep), kijk dan naar punt 1.2 hierboven. Er zijn geen bijkomende voorwaarden.

 

o   Als hij in 2020 verplichte bijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen dat zich situeert tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:

  • Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
  • Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro in functie van de vervangingsinkomens.  Bijvoorbeeld: als er een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen wordt van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).

Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.

 

3. U bent actieve gepensioneerde zelfstandige

3.2  Toekenning van een vervangingsinkomen (gedeeltelijk overbruggingsrecht) voor de zelfstandigen actief na hun pensionering

De zelfstandige actief na zijn pensionering die zijn activiteit door Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types onderbreking : zie punt 1.2 hierboven), kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 6.996,89 euro.

 

De specifieke voorwaarden van dit overbruggingsrecht zijn de volgende:

  • Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
  • Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro voor de vervangingsinkomens.  Bijvoorbeeld: in geval van een maandelijks pensioen van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).

Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.