1

Parlement stemt tegen afschaffing persconcessie

Pers 1 reacties 1 juli 2021

De Commissie Mobiliteit en Overheidsbedrijven van het federaal parlement heeft het wetsvoorstel om de persconcessie af te schaffen weggestemd. Eerder had Minister van Economie Dermagne (PS) ook al de nieuwe aanbesteding voor het bussen van persabonnementen gelanceerd. De staatssteun voor abonnementen zit op die manier nog jaren gebeiteld.

In het interview in ons digitaal magazine Radar toonde Michael Freilich (N-VA) zich al realistisch over de slaagkansen van zijn voorstel om de steun voor de abonnementen af te schaffen. Zijn realisme is gisteren ook realiteit geworden, aangezien Freilich in de Commissie Mobiliteit onvoldoende steun vond voor het voorstel. Ook mogelijke tussenoplossingen zoals een uitdoofscenario of een fors ingekrompen concessie kregen geen uitgesproken steun (via een amendement bijvoorbeeld), al lieten enkele regeringspartijen wel verstaan dat het standpunt van de regering in die richting evolueert.

De brief van De Bleeker

Zo kwam bijvoorbeeld het idee om de persconcessie minder hoog te maken, meermaals ter sprake. In zijn betoog schermde Michael Freilich onder andere met de vergelijkingen die aantonen dat onze Belgische staatssteun een pak duurder is dan de Franse. In dat kader diepte hij ook een brief op van Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) aan Minister van Economie Dermagne (PS). Daarin geeft De Bleeker aan verrast te zijn over de raming van de steun, ter waarde van 175 miljoen euro per jaar. “De hoogte van dit bedrag is namelijk gelijk aan het bedrag dat werd betaald voor de vorige concessie”, werd De Bleeker geciteerd. “Nochtans kan worden vastgesteld dat het aantal kranten en tijdschriften geleverd door de concessiehouder (bpost, nvdr) is gedaald van 260 miljoen eenheden in 2019 tot 224 miljoen eenheden vandaag. Gezien de evolutie in de maatschappij kan verwacht worden dat deze evolutie zal worden verdergezet.”

Naar een minder gulle subsidie

Het is een element dat erop wijst dat de regering bij het toekennen van de nieuwe concessie een lager steunbedrag zou kunnen toekennen. Marianne Verhaert, die voor Open VLD sprak, bevestigde dat ook en liet weten “dat er ook maatregelen worden genomen voor de dagbladhandel”, zonder echter daarover in detail te treden. “Wij blijven hopen dat de geesten hierover bij alle partijen rijpen en deze subsidie op termijn verdwijnt”, besloot ze, waarna Open VLD evenwel voor het behoud van de subsidie stemde.

Samenwerken met de dagbladhandel

De meeste partijen verwezen naar de vele adviezen die de Commissie de voorbije weken opvroeg over de persconcessie. Ook VFP gaf zijn visie te kennen, maar zag ook hoe onder andere bpost of de FOD Economie voor de concessie pleitten. Het leidde tot tussenkomsten die soms een poging deden om de hele puzzel rond de persconcessie te leggen. “Dit gaat over de mogelijke verschuiving van tewerkstelling van laaggeschoolden naar jobstudenten, over het garanderen van de bedeling in landelijke gebieden, over kwaliteit van de media, over het behoud van printmedia en over de digitale kloof”, aldus Jef Van den Bergh (CD&V). Het kamerlid wees daarbij ook op het belang voor de ledenmagazines, die ook genieten van de persconcessie. “Het neemt niet weg dat 175 miljoen euro per jaar een groot bedrag is. De regering heeft een akkoord om op termijn naar een geleidelijke afbouw te evolueren. We moeten stap voor stap gaan en ook samenwerken met de dagbladhandel, zoals in de nieuwe aanbesteding naar voor wordt geschoven. Zo kunnen we de impact op al de factoren waarmee dit samenhangt, goed opvolgen en milderen.”

“Eenmanszaak kan geen abonnementen bedelen”

Minder nuance zagen we bij de PVDA-PTB-fractie. Zij hamerde op het mogelijke jobverlies bij bpost en stelde vragen bij de werkomstandigheden en de kwaliteit van de dienstverlening van de private spelers op de markt. Ook ziet de extreem-linkse partij weinig brood in het idee om krantenwinkels te betrekken bij de levering van abonnementen. “Hoe organiseer je dat vanuit een eenmanszaak?”, opperde Maria Vindevoghel. “Welke krantenwinkel mag dan een bepaald abonnement bussen? Ook hier zal de concurrentie spelen en komt er druk op de marges. Wij steunen dit voorstel niet, het is oneerlijk om het probleem van de krantenwinkels af te schuiven op de abonnementen.”

1 reacties
nieuwste oudste meest gestemd
Marc Verstraeten

Wanneer gaat men nu toch eens de waarheid zeggen , de uitgevers willen al jaren af van die enkele rondeverkopers en de krantenverkoop in de winkels stelt ook niets meer voor , wie verkoopt er nog meer dan 100 kranten ? voor ons is het te laat , in 1980 hadden wij een ronde van 1000 kranten per dag een 800 tijdschriften per week ( ronde van 150km per dag ) , nu nog een 400 kranten en 150 tijdschriften ( 80km per dag ), de kranten zijn bijna allemaal abonnementen en daar verdienen we veel te weinig op ,… Lees verder »

Disclaimer Reacties

Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.