1

Regering steunt persabonnementen met 750 miljoen euro

Pers 0 reacties 3 november 2021

De komende vijf jaar subsidieert de federale regering de verdeling van persabonnementen voor een totaal van 750 miljoen euro. Dat heeft minister van Economie Dermagne (PS) bevestigt in het federale parlement. Het bedrag op jaarbasis wordt in die periode stelselmatig naar beneden bijgesteld.

Eerder raakte al bekend dat de federale regering een nieuwe aanbesteding heeft gelanceerd voor het bussen van de persabonnementen. Nu is ook duidelijk geworden welk bedrag de regering daarvoor in petto heeft. Voor de periode 2023-2027 kan de concessiehouder rekenen op een steun van net geen 750 miljoen euro (749,95 miljoen euro). Het bedrag op jaarbasis zakt jaar op jaar: van 162,5 miljoen in 2023 naar 137,5 miljoen in 2027. Volgens het kabinet Dermagne dalen de bedragen omdat jaarlijks minder papieren kranten worden gedrukt. Ter vergelijking: de persconcessie voor de periode 2016-2020 bedroeg nog 937,5 miljoen euro. Ondanks die daling blijft de Belgische persconcessie in vergelijking met bijvoorbeeld de Franse peperduur.

Dermagne karig met commentaar

De cijfers over de nieuwe concessie kwamen er op vraag van N-VA parlementslid Michael Freilich, die eerder ook in Radar vraagtekens plaatste bij de persconcessie. Hij vroeg minister Dermagne ook om cijfers over het aantal mensen dat bpost momenteel tewerkstelt om de concessie uit te voeren. Daarover kon of wou de minister geen gegevens verschaffen. Ook bleef hij het antwoord schuldig op de vraag naar het aantal kandidaten voor de nieuwe concessie. De minister herhaalde enkel zijn drijfveer om de steun in stand te houden. “Het wegvallen van de concessie, al dan niet beperkt tot het perceel van de tijdschriften, zou een zware impact op de sector hebben, vooral voor kleinere vzw’s en kleine magazine-uitgevers”, aldus Dermagne. “Zij rekenen op de concessie als een last resort om voor een redelijke prijs in de bussen te kunnen belanden.”

De Sutter: “Vrije toegang tot media primeert”

In de Kamercommissie Mobiliteit van 26 oktober appelleerde Freilich overigens ook nog vicepremier Petra De Sutter (Groen) over de beslissing om de krantendistributie te blijven subsidiëren. De Sutter is als minister van Overheidsbedrijven ook bevoegd voor bpost en bevestigde dat bpost een van de kandidaten is voor de nieuwe concessie. Geen verrassing uiteraard. Naast een afweging of abonnementen al dan niet duurzamer zijn dan winkeldistributie, liet Petra De Sutter zich ook uit over de oneerlijke concurrentie tussen de twee distributievormen. “De concessie van kranten en tijdschriften heeft in se niets te maken met de problemen van de krantenwinkels, maar kadert in de discussie over de vrije toegang van iedereen tot media”, aldus de minister. “De distributie van abonnementen aan huis is een Dienst van Algemeen Economisch Belang. Die DAEB zorgt ervoor dat pers op het hele grondgebied aan een uniform tarief voor iedereen kan geleverd worden, ook voor de meest kwetsbare personen. Dat zou niet mogelijk zijn met een distributie via de boekhandels of met digitale distributie (…). Wel is er afgesproken dat er bijzondere aandacht zal zijn voor de samenwerking met de dagbladhandelaars.”

De volledige dialoog in de Commissie Mobiliteit kan u hier bekijken.

0 reacties
Disclaimer Reacties

Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.