1

Uitslag poll: enkel overbruggingsrecht voor maart populair

Corona 7 april 2020

Dagbladhandelaars lopen niet echt storm voor de beschikbare Corona-steunmaatregelen. Dat blijkt uit onze poll van afgelopen weekend. Enkel het overbruggingsrecht voor de verplichte sluitingsdag in maart kan op veel bijval rekenen. De andere mogelijke maatregelen bekoren minder dan een derde van de deelnemende winkeliers.

Aan de poll die Radar van donderdag 2 april tot en met zondag 5 april aan de lezers van persradar.be voorlegde, namen in totaal 142 dagbladhandelaars deel. Zij konden aangeven welke van de beschikbare steunmaatregelen ze wensten aan te vragen: het overbruggingsrecht in maart en april, en/of de compensatiepremie voor fors omzetverlies. Van de deelnemers gaf 7% aan dat ze geen enkele van deze maatregelen zou aanvragen, terwijl 4,2% ook eerlijk toegaf nog geen idee te hebben.

Overbruggingsrecht maart erg in trek

De enige steunmaatregel die in deze poll heel goed scoort, is het versoepelde Corona-overbruggingsrecht en dan specifiek voor de maand maart. Krantenwinkels kunnen er aanspraak op maken op basis van de verplichte sluitingsdag van zaterdag 14 maart. De vergoeding is dan ook aantrekkelijk: voor die ene dag kan je een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) krijgen. In totaal gaf dan ook 81,6% van de deelnemers te kennen dat ze deze uitkering bij hun sociaal secretariaat wensen aan te vragen.

Overbruggingsrecht april overtuigt net geen kwart

Krantenwinkels kunnen voor de maand april nog eens aanspraak maken op dezelfde som via het versoepelde overbruggingsrecht. Voorwaarde is dat ze vrijwillig sluiten gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen. Of veel winkels dat zullen doen, lijkt twijfelachtig. In onze poll geeft van de deelnemende winkels immers slechts 24% aan dat ze voor april een beroep willen doen op het overbruggingsrecht.

Compensatiepremie voor iets minder dan een derde

Naast het overbruggingsrecht kunnen krantenwinkels met fors omzetverlies de compensatiepremie (3.000 euro) van VLAIO aanvragen. Fors omzetverlies staat gelijk aan een omzetdaling van meer dan 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Veel winkels weten uiteraard nog niet hoe sterk hun omzet tot eind april zal dalen, maar de intentie om de premie aan te vragen, is alvast beperkt. Van de dagbladhandels in onze poll gaf 31% aan voor deze premie te willen gaan. Kijken we even naar onze enquête over het omzetverlies, dan is dit cijfer wel hoger dan de 13% die toen aangaf met een omzetdaling van meer dan 50% te kampen.

Combineren kan ook

De maatregelen hierboven zijn niet exclusief en dus kan je ze als winkelier combineren. Dat gebeurt ook effectief. Iets meer dan een kwart (26%) van de deelnemende winkels liet verstaan het overbruggingsrecht in maart te combineren met de compensatiepremie. Iets meer dan 16% kiest dan weer voor tweemaal het overbruggingsrecht: in maart voor de verplichte sluitingsdag en in april voor een vrijwillige sluiting. Iets meer dan 11% gaat voor een combinatie van drie maatregelen. Het zijn winkels die meer dan 60% omzetverlies vrezen en vervolgens de compensatiepremie vastklikken aan het overbruggingsrecht voor maart én april. Deze getroffen winkels kunnen op die manier tot iets meer dan 6.200 euro (met gezinslast) recupereren.

Voor een overzicht van alle steunmaatregelen, kan u hier een kijkje nemen.