1

Resultaten poll: 3 op 4 dagbladhandelaars tegen afschaffing forfaits

Onderzoek 19 mei 2020

Wat vinden dagbladhandelaars van het plan om de forfaits af te schaffen? Dat was de centrale vraag van onze meest recente poll. En de resultaten spreken voor zich. Iets meer dan 3 op 4 deelnemende dagbladhandelaars doen een beroep op de forfaits en zien het systeem liever niet verdwijnen.

Laten we even recapituleren. Wat zijn forfaits precies? Wanneer u als persverkoper uw verschuldigde bedragen wilt berekenen, kan u beroep doen op uw boekhouding of op het forfaitair aangiftesysteem voor BTW en Inkomstenbelasting. Dagbladhandelaars die dit aangiftesysteem hanteren, moeten geen kasboek bijhouden met dagontvangsten. In plaats daarvan geven dagbladhandelaars hun boekhouder de mogelijkheid om de aankoopfacturen in te delen volgens ‘koopwarengroepen’. Voor elke groep geeft de algemene administratie van de fiscaliteit een forfaitaire coëfficiënt waarmee de theoretische omzet van de handelaars kan worden berekend op de bedragen waarop de handelaar BTW is verschuldigd.

Afschaffen of niet?

De FOD Financiën wil de forfaitaire regeling afschaffen (met een overgangsperiode tot eind 2022) en verwijst daarvoor naar het dalend aantal gebruikers. In 2015 maakten 814 krantenwinkels nog gebruik van het systeem, in 2019 waren dat er nog maar 525. Bovendien zorgt het gewijzigde vennootschapsrecht ervoor dat vennootschappen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, uitgesloten worden van de forfaitaire belastingregeling.

Lees er meer over in ons artikel ‘Financiën schaft forfaits af’.

Aanvankelijk leek het echter alsof de beslissing zo goed als vast lag, maar op vraag van Unizo raadpleegde de FOD de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en drukte hiermee de pauzeknop in. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat de Hoge Raad pleitte voor het behoud van de forfaits. Dat gebeurde ook al in 2018.

Resultaten van de poll

Maar wat brengt de toekomst dan? De vraag naar overleg met de federaties klinkt luid. Daarom bevraagt de Hoge Raad alle betrokken federaties, waaronder ook VFP, tot begin juni om vervolgens een concreet advies uit te werken.

In een poging een gepast antwoord te formuleren voor de Hoge Raad, besloot VFP om via Persradar een enquête uit te schrijven. In deze bevraging polsten wij bij krantenhandelaars naar hun opinie over de afschaffing van het forfaitaire systeem.

De resultaten spreken boekdelen. In de 107 reacties die onze redactie ontving op de bevraging, antwoordden 82 dagbladhandelaars dat zij de afschaffing van forfaits jammer zouden vinden aangezien zij nog steeds beroep doen op dit systeem. Van de bevraagden maakten 14 dagbladhandelaars geen gebruik van het forfaitaire systeem, terwijl 11 winkels aangaven dat ze niet bekend zijn met forfaits of dat hun boekhouder zich daar eerder mee bezig houdt.

Besluit

De te trekken conclusie is dan ook duidelijk. De FOD voert het forfaitaire aangiftesysteem liever af, maar voor persverkopers die actief gebruik maken van het systeem komt dit uiterst ongelegen. Bij deze groep zijn de forfaits nog steeds populair, iets waar ook de resultaten van onze poll op wijzen. Als we onze bevraging even uitvergroten naar de cijfers van de FOD Financiën (525 gebruikers), dan mogen we besluiten dat minstens enkele honderden dagbladhandelaars in spanning uitkijken naar wat het advies van de Hoge Raad voor het forfaitaire aangiftesysteem kan betekenen.